โปรโมชั่นพิเศษ !!!

โครงการจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

Our services

SSMIS

โปรแกรมการบริหารจัดการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

Download
Smart Teacher Report

โปรแกรม Smart Teacher Report ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินผลงาน 13 ตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพ และขอยื่นเลื่อนขั้นวิทยฐานะ

e-Document

โปรแกรม Smart e-Document System ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเอกสารต่างๆ ที่ใช้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือการใช้งาน

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม SSMIS

SSMIS

Academic

โปรแกรมบริหารจัดการงานฝ่ายวิชาการ

Personel

โปรแกรมบริหารจัดการงานฝ่ายบุลคากร

General

โปรแกรมบริหารจัดการงานฝ่ายบริหารทั่วไป

Plan and Budget

โปรแกรมบริหารจัดการงานฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

MODE SOLUTIONS

Construction & Interior

PORTFOLIO

organization chart

Executive

Our Team

Bank

แบงค์
IT SUPPORT

Jean

จีน
IT SUPPORT

Sun

ซัน
IT SUPPORT

Toei

เต้ย
IT SUPPORT

Art

อาร์ต
IT SUPPORT

Tam

แต๋ม
WEB DEVELOPER

Love

เลิฟ
IT SUPPORT